BIOGRAPHY

 

Associate Prof. / Doç. Dr. Süleyman Özderin

1971 yılında Nevşehir’in Avanos ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel  Sanatlar Fakültesi “İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI”Anasanat dalından  başarı ödülü alarak mezun  oldu.  1999 yılında Akbank Sanat Galerisinde ilk kişisel sergisini açtı ve bir çok yarışmalı sergiye katıldı. 2002 yılında 13. Tekel Geleneksel Resim Yarışmasında Mansiyon Ödülü, 2015 yılında da Avustralya’da bulunan Gallipoli Memorial Kulübünün Türkiye işbirliği ile  düzenlediği Çanakkale Resim yarışmasında Birincilik ödülü; eser aynı zamanda Avustralya’da özel bir sanat müzesine kabul edilmiştir, 2016 yılında, Eskişehir Valiliğinin düzenlediği “Yunus Gibi” Tema Konulu Yunus Emre Resim Yarışmasında da Birincilik ödülü aldı.

2003 yılında, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “SOYUT RESİMDE İÇERİK VE BİÇİM” adlı Yüksek Lisans tez araştırmasını, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ÇAĞDAŞ SOYUT SANATTA ONTOLOJİK TEMELLER adlı Doktora tezini tamamladı. Çağdaş soyut sanatın ontolojik temellerini araştırdığı doktora çalışmasında, “Küresel Eksen Sisteminde Çözümsel Hiyerarşik Yapı Kavramı” adıyla, soyut sanatın “ontolojik”  temellerini “bilimsel bir teori olarak yazdı.” 

“KAYNAĞININ TAMAMI 25 YILLIK BİRİKİMİYLE SANATÇININ KENDİSİNE AİT OLAN VE BİR BENZERİ BULUNMAYAN  BU BİLİMSEL TEORİ; DÜNYA SANAT LİTERATÜRÜNE “GİREBİLECEK NİTELİKTE OLUP” HENÜZ TANITIMI YAPILMAMIŞTIR”…

Kasım 2018’de Doçent Dr. ünvanı alan sanatçı, tasarım ve sanat alanındaki çalışmalarına Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde devam etmekte olup. hakemli dergilerde sanat felsefesi, sanat ontolojisi, sanat ve tasarım eleştirisi ve “analitik tasarım teorileri” ile ilgili yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

25 yıl boyunca profesyonel anlamda soyut resimle uğraşan Özderin, 2014 yılından beri yapmakta olduğu; “Textural Abstraction and Designing to Drawing” dokusal soyutlama ve desen tasarımları adını verdiği yeni resim dizisini sanatseverlere sunmanın heyecanını yaşamaktadır.

Özderin, resmin oluşumunu çok boyutlu bir tasarım problemi olarak ele alırken, soyutlama yöntemlerini analitik bir anlayışla kullanıyor. Bir bakıma resimlere verilen “Textural Abstraction and Designing to Drawing” ismi bir “kavram” olarak buradan geliyor. Resme konu olan desen, soyutlanmış bir bütün içerisinde kimi zaman gerçek üstü, kimi zaman da bir takım yaratıcı geometrik oluşumlarla tasarlanırken, resim yüzeyinde olan tüm öğeler dokusal etkilerle çözülüp sürpriz değişimler meydana getirebiliyor.

Özderin’in ifadesiyle; bir görüntünün resim olarak tanımlanabilecek özellikleri yakalayabilmesi, bu süreçlerin “kavram düzeyine” yaratıcı bir biçimde yönetilmesine doğrudan bağlıdır.  Sanatçı bu önemli yetiyi yönetebildiği ve doğru tercihler yaparak, resmi plastik özellikler taşıyan bir “görüntü tasarımı” haline getirebildiği sürece eserine değer katabiliyor. Bu ana sorun temelinde Özderin, resim sanatını “salt resim” olarak elde etmeyi ilke edinen sanatçılar arasında yer almaktadır. Sanatçının tek amacı; düşünceyi sanata, resim yoluyla çevirebilmektir. Bu yöntem bazen tersine işleyerek; sanatı “resim yoluyla düşünce” haline getirebilmeyi de içermektedir.  Bu bağlamda konu veya amaç ne olursa olsun; bir eser  gerçek anlamda “resimsel” olabilecek niteliklere mutlak suretle sahip olmalıdır. Bu noktada, herhangi bir görüntünün boya ile olan ilişkisinde; sonuç her zaman “resim” olarak nitelenen bir özelliğe kavuşmaz, kavuşamaz.  Bu durumda, resmi “sanat eseri” yapan o sihirli “aurayı” yakalayabilmek adeta zorunludur. Sanatçının yarattığı o büyülü fark, salt olarak  bu  ve benzeri değerleri  eser üzerinde ortaya koyabilme hünerinde gizlidir.

Süleyman Özderin’in sanat felsefesine göre; “Yaşamak Öğrenmek kadar Geçici, Öğrenmekse Yaşamak kadar kalıcı değildir, Yaşanmışlığın Özünden doğmayan Sanat Öğrenilmişliğin gözünden doğmaz”(Özderin,1994).

He was born in Avanos which town of Nevşehir in 1971.  He completed his primary and secondary education in Ankara. He graduated from departman of İnterior Architech and Enviromental Design of Fine Arts Faculty of Hacettepe Umiversity by taking achievement award in 1995. He opened one personel exhibition at AKBANK  Art  Gallery İn Ankara in 1999 and he joined a lot of  mixed exhibition. He won a mansion prize at  13. traditional of Tekel Painting competititon in 2002.

İn 2003, he complated his master thesis research which name of  “Content and Form at Abstract Painting”  at institute of Social Sciences  of Hacettepe University. İn 2011,  he complated his PHD thesis research which name of  “Onthological Foundations at Contemporary Abstract Art” at institute of Social Sciences  of Gazi Üniversity.

He has been contiuning his works at  field of arts and designs as a lecturer at departman of Graphic of Fine Arts Faculty of Akdeniz Üniversity sınce 2004. There is some articles which was publıshed deal with art philosophy, art onthology, critic of art and design, theories of design at peer-reviewed journals.

Ödüller/Awards:

1- Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet sergisi, Başarı Ödülü, 1995

2- Swatch Saatleri Duvar Resmi Eskiz Yarışmasında Teşvik Ödülü, 1999

3- 13. Tekel Geleneksel Resim Yarışması Mansiyon Ödülü, 2001

4- Avustralya Gallipoli Memorial Derneği Çanakkale Resim Yarışması Birincilik Ödülü, 2015

5- Eskişehir Valiliği, Yunus Gibi Tema Konulu Yunus Emre Resim Yarışması Birincilik Ödülü, 2016

AKADEMİK ESERLER/ACADEMIC PUBLISHING:

Ulusal/Uluslararası  Hakemli Dergilerde Yayınlanan Bildiri Makaleler:

1- “Sanatın Resmini Yapabilir misin Abidin ? Soyutlama sanatında Abidin Dino”, Sözlü Bildiri, Asos 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaatin Keykubat Üniversitesi, 18-20 Mayıs 2017, Alanya, Antalya. Bu Bildiri Uluslararası Sosyalbilimler Hakemli Dergisi (ASOS-JOURNAL) da 15.7.2017 tarihinde yayınlanmıştır. Sanatın Resmini Yapabilir Misin Abidin ? “Soyutlama Sanatında Abidin Dino” Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 49, s. 316-328. ISSN:2148-2489, Temmuz 2017.

2- “Analitik Geometri Konusunda Bir Biçim Ustası Zekayi Ormancı”, Sözlü Bildiri, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu, 5. Uluslararası Sanat Sempozyumu,1-3 Temmuz 2017, Olimpos Antalya. Bu Bildiri Ulakbilge Sosyalbilimler Dergisinde 25.10.2017 tarihinde yayınlanmıştır. Ulakbilge Sosyalbilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 16, Volume 5, Issue 16 s. 1617-1630., DOI: 10.7816/ulakbilge-05-16-04, ISSN: 2148-0451, 2017

3- “Anadolu Kültüründe Kaya Resimlerinin Özellikleri ve Çağdaş Sanata Yansımaları”, Sözlü Bildiri, ITCEF, I. Uluslararası Türk Kültür-Sanat- Dil ve Edebiyat Araştırmaları KongresiLong İsland University, New York, ABD., 15-17 August 2017. Bu Bildiri aşağıda künyesi verilen bildiri kitabında 2017 Kasım ayında yayınlanmıştır. tarihinde yayınlanmıştır.  Kültür Sanat Eğitim Edebiyat ve Mimarlık Üzerine Akademik Araştırmalar Eğitim Yayınevi, Editör Zafer Kurtaslan, s. 167-191, Kasım 2017, Konya. ISNB: 978-975-2475-16-8

4- “Plastik Sanatlar Eğitiminde Bilişsel Psikoloji ve Bilimsel Öğretim”, Sözlü Bildiri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Sürdürülebilir Gelecek İçin Sanat Eğitimi Pamukkale Üniversitesi Kongre Merkezi, 20-22 Nisan 2017, Denizli. Bu Bildiri aşağıda künyesi verilen bildiri kitabında 2017 Aralık ayında yayınlanmıştır. Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi, “Sürdürülebilir Gelecek İçin Sanat Eğitimi” Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 411-419. 2017, Denizli. İSBN: 978-975-6992-71-5

5- “Grafik Tasarımda Yazı Görüntü ve Renk Arasında Tasarım Sorunları”, Sözlü Bildiri, Anadolu Üniversitesi Engelliler Yüksekokulu 6. Sanat Sempozyumu, 29 Haziran- 2 Temmuz 2018, SOBİDER Sosyal Bilimler Hakemli Dergisi, yıl 5, Sayı 29, S. 161-171., 2018, ISSN: 21-4908-21.

6- “Grafik Tasarımda Tipografiyi Kullanma Sanatı”, Sözlü Bildiri, Anadolu Üniversitesi Engelliler Yüksekokulu 6. Sanat Sempozyumu, 29 Haziran- 2 Temmuz 2018, SOBİDER Sosyal Bilimler Hakemli Dergisi, yıl 5, Sayı 29, S. 210-221., 2018, ISSN: 21-4908-21.

 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1- Çağdaş Sanatta Küresel bir Faktör Küra-Aktör, Ulakbilge Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Bahar 2014, Konya, s.31-47, (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: ) (21.06.2014), DOI: 10.7816/ulakbilge-02-03-03

2- Deneysel Araştırmalar Açısından Fotografik Görüntülerde Soyut, Ulakbilge Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1 sayı 2, Güz 2013, s.49-70., (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: ) (21.12.2013),DOI: 10.7816/ulakbilge-01-02-04, Bahar 2014, Konya

3- “Kavramsal Sanatta Anlam Sorunu”, Uluslararası Sosyalaraştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 46 Volume: 9 Issue: 46, s.357-365., Issn: 1307-9581, Ekim 2016

4- “Resim Sanatı ve Fotoğraf Arasında Görüntü Sorunsalı”, Uluslararası Sosyalaraştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 46 Volume: 9, s. 352-356., Issue: 46, Issn: 1307-9581, Ekim 2016

5- “Sanatın Resmini Yapabilir misin Abidin ? “Soyutlama Sanatında Abidin Dino” Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, DOI:10.7816/ ulakbilge-05-16-04, Yıl: 5, Sayı: 49, s. 316-328. ISSN: 2148-2489, Temmuz 2017

6- “Grafik İletişimde “Kavramsal Anlatım”  ASOS Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 78, Eylül 2018, s. 269-280. ISSN:2148-2480.

7- “Deneysel Tipografide Özgün Araştırmalar” ASOS Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 79, Ekim 2018, s. 277-287, ISSN:2148-2480.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1- “Modern Süreçten Postmodern Çağdaş Sanata Geçiş Postestetik Entropi ve Sanatın Sonu”, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdenizsanat Hakemli Dergisi, sayı 1, 2008, Antalya, s.79-90. ISSN no: 1307 9700

2-“Yaratıcı Sanatsallıkta Potansiyel Problem, Soyut Resimde İçerik ve Biçim”, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akdenizsanat Hakemli Dergisi, sayı 2, 2009, Antalya, s.107-116. ISSN no: 1307 9700

3- “Modern Resim Sürecinde Soyut ve Soyutlayıcı Yaklaşımlarda Biçimsel Yapılanma”, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdenizsanat Hakemli Dergisi, sayı 2, 2009, Antalya, s. 57-66. ISSN no: 1307 9700

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1- Biçimsel İfade Açısından Nesne sorunu ve Soyut Resmin İçerik Eleştirisi, Artist Sanat dergisi, Temmuz–Ağustos 2006, İstanbul, s.60-61.

2- Sanat Felsefesinde Estetik Nesnenin Eleştirisi, Nesnenin “Estetik Eleştirisi” ve Sanat Ontolojisi”, Artist Sanat Dergisi, Ekim 2006, İstanbul, s. 46-53.

3- Analiz ve Sentez Arasında Hiç Biri Olmayan Şey’in Kavranış Biçiminde Soyut ve Emil Scuhumacher, Artist Sanat Dergisi, Kasım 2006, İstanbul, s. 42-49.

4- Tipo-Grafik Tasarımda Biçimlendirme, Artist-Modern Sanat Dergisi, Haziran 2007, İstanbul, s.52-61.

5- Gerçekliğin Figürativ Kitap Katipleri ile Hakikatin Non-Fügürativ Bilgi Zabitleri …kitap katipleri…bilgi zabitleri…,Artist Modern Sanat Dergisi, Temmuz 2007, İstanbul, s. 64-71.

6- “Sanatçı Temelinde Sanat ve Sanat Eseri Müzayedede mi Mücadelede mi ” “Neyin Müzayedesi Neyin Mücadelesi…” “, RH Plastik Sanatlar Dergisi sayı 139. Mart 2018

Kişisel Sergiler:

1-  “On-He-On=Ti-Es-Ti”, Akbank Çankaya Sanat Galerisi, 1999, Ankara

2-  “Figüratif ve Non Figüratif Yansımalar”, Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sergi Salonu, Cal Kampüsü Bişkek Kırgızistan, 27 Ekim-20 Kasım 2014

3-  “Textural Abstraction”, Galeri T Antalya, 26 Nisan- 26 Mayıs, 2017

4-  “Textural Abstraction II”, Sanko Sanat Galerisi, 26 Eylül -5 Ekim 2018, Gaziantep

Seminer:

Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, “Grafik Desen Tasarımı” adlı seminer, 2014 Bişkek Kırgızistan

Workshop:

Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, “Grafik Desen Tasarımı” adlı workshop, 2014 Bişkek Kırgızistan

Textural Abstraction and Designing to Drawing (Big Size-2014-…) “you can buy”
Textural Abstractıon Paıntıng (BIG SIZE)
Textural Abstraction and Designing to Drawing (Small Sıze-2014-….) “you can buy”
TEXTURAL ABSTACTION PAINTING (Small Sıze)
Figurative Paintings (1995-2002) “you can buy”
Figurative Painting
Abstract Paintings (1996-2002) “you can buy”
ABSTRACT PAINTING
Special Collection 1 (1994-1997)
SPECIAL COLLECTION
Drawings (1993-….)
DRAWINGS
Special Collection 2
Special Collection 2